CURS ANGLÈS A.2.B

Inicio: miércoles, 15 de abril de 2020

Volver a Cursos

Nom


CURS ANGLÈS A.2.B

Codi


Objectiu


Capacitar a l'alumnat per utilitzar l’ idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma oral com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i redactar textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals, i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. Aquest programa formatiu més el A2A que també es sol·licita, proporciona als alumnes la formació i coneixement de la llengua anglesa necessaris per què puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial de nivell A2 del Marc comú Europeu de referència per la llengua.

Places


15

Data d'Inici i Finalització


De 15/04/2020 a 29/06/2020

Duració


75 hores presencials

Organitza


Ajuntament de Deltebre conjuntament amb: - IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació) - Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya - Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Contingut


L'Ajuntament de Deltebre organitza un curs subvencionat de Formació Transversal d'Anglès A.2.B

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ ACCIÓ FORMATIVA:
- Objectius específics relacionats amb el mòdul 1, competència lingüística:
- Assolir un repertori suficient d'exponents lingüístics parell ales funcions del nivell i
utilitzar amb correcció les fórmules i estructures apreses.
- Aconseguir un control limitat en la construcció del llenguatge, amb els possibles errors
sistemàtics del nivell.
- Pronunciar de manera clara i comprensible, encara que resulti evident l'accent estranger.
- Escriure amb correcció ortogràfica el llenguatge comú treballat.

Data inici: 15/04/2020
Data final: 29/06/2020

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 19.00 h a 21.30 h

Més informació a:
- dinamitzacioeconomica@deltebre.cat
- Tel.:97748 93 09
- Ajuntament de Deltebre, Plaça 20 de maig, 1