Cursos de Formació

Dispositiu d'Inserció Sociolaboral

Nom Família Àrea Inici Fi Duració
CURS ONLINE ANGLÈS A.1/A.2
08/06/2020 01/08/2020 75 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE GESTIÓ DE L'ESTRÉS
08/06/2020 06/07/2020 20 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL
08/06/2020 31/07/2020 45 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
08/06/2020 20/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE HABILITATS DE COMUNICACIÓ
08/06/2020 20/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE EINES PER A LA MEDIACIÓ
08/06/2020 20/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE COMPTABILITAT BÀSICA
08/06/2020 01/08/2020 60 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE NEUROLIDERATGE
08/06/2020 20/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE COMMUNITY MANAGER
08/06/2020 01/08/2020 50 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE XARXES SOCIALS
08/06/2020 20/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA
08/06/2020 20/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE MINDFULNESS
15/06/2020 27/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE POSICIONAMENT WEB SEO/SEM
15/06/2020 01/08/2020 60 hoeas e-learning Veure curs
CURS ONLINE GOOGLE ANALYTICS I GOOGLE METATAGS
15/06/2020 27/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE EINES DE COACHING NIVELL 1
15/06/2020 27/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE SERVEIS ASSISTENCIALS A VÍCTIMES DE MALTRACTAMENTS
15/06/2020 27/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE GESTIÓ DEL TEMPS
15/06/2020 13/07/2020 20 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE ANGLÈS B.1
15/06/2020 01/08/2020 60 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE PRIMERS AUXILIS
15/06/2020 27/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE ATENCIÓ AL MALALT D´ALZHEIMER
15/06/2020 13/07/2020 20 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE PLANS D'IGUALTAT
22/06/2020 20/07/2020 20 hores e-learning Veure curs
CURSOS ALUMNAT SECUNDÀRIA 2020 - ACTIVITATS D'ESTIU
Cursos adreçats a estudiants de secundària de 3r i de 4t d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Us oferim cursos d'estiu amb l'objectiu d'apropar-vos al món universitari d'una manera amena i atractiva, i ajudar-vos a la vostra orientació acadèmica. Aquests cursos estan impartits per professorat de la UAB expert en diferents disciplines. Aquest any podreu triar-ne de diversos àmbits de coneixement: Biologia, Història, Ciències de la Comunicació, Enginyeria, Matemàtiques, Nanotecnologia, Psicologia, Traducció i Interpretació, Veterinària, entre d'altres.
22/06/2020 10/07/2020 18 hores presencials Veure curs
CURS ONLINE MANIPULACIÓ D'ALIMENTS
22/06/2020 06/07/2020 10 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE
22/06/2020 13/07/2020 15 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (MÒDUL BÀSIC 30H., SEGONS NORMATIVA)
22/06/2020 20/07/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE HABILITATS DIRECTIVES
22/06/2020 20/07/2020 20 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE VIOLÈNCIA MASCLISTA: EINES D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
22/06/2020 01/08/2020 30 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE GESTIÓ DEL CANVI EN L'ORGANITZACIÓ
29/06/2020 24/07/2020 20 hores e-learning Veure curs
CURS APARADORISME
02/09/2020 13/10/2020 35 hores presencials Veure curs
CURS MANIPULADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS: NIVELL QUALIFICAT
05/10/2020 25/11/2020 60 hores presencials Veure curs
CURS ONLINE SEGURETAT INFORMÀTICA I SIGNATURA DIGITAL
Amb aquest curs, l'alumne podrà aprendre la importància de la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticació i no repudiació com a aspectes principals en la seguretat de la informació.
01/06/2020 06/07/2020 50 hores e-learning Veure curs
CURS VIRTUAL ACTIC NIVELL AVANÇAT
L’ACTIC és un certificat que expedeix la Generalitat de Catalunya i que acredita la competència digital que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Objectius del curs: Dominar de manera àmplia l’ús de les TIC. Aconseguir que l’usuari tingui capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC. Aconseguir que l'usuari sigui capaç de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones
29/05/2020 20/06/2020 20 hores e-learning Veure curs
CURS ONLINE "LEARN ENGLISH: SKILLS LITERACY + CONVERSATION”
26/05/2020 30/07/2020 40 hores e-learning Veure curs
CURS VIRTUAL ACTIC NIVELL MITJÀ
L’ACTIC és un certificat que expedeix la Generalitat de Catalunya i que acredita la competència digital que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Objectiu del curs: Domini efectiu de l’ús de les TIC en relació amb els àmbits generals d'aplicació. Que l'usuari gaudeixi d'autonomia i capacitat crítica envers a l'ús d'aquestes tecnologies.
25/05/2020 17/06/2020 20 hores e-learning Veure curs
CURS PREPARACIÓ EXÀMENS MOS (Microsoft Office Specialist)
MOS (Microsoft Office Specialist) és la certificació idònia per usuaris de productes ofimàtics de Microsoft. Es un estàndard mundialment reconegut per demostrar l'habilitat en l'ús de productes d'ofimàtica. Aquest certificat ajuda a cobrir la demanda de personal qualificat que sorgeix als llocs de treball. És l’únic programa de certificació aprovat per Microsoft dissenyat per mesurar i avaluar la capacitat dels usuaris de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces i Outlook).
25/05/2020 10/07/2020 20 hores e-learning Modalitats: virtual i presencial Veure curs
CURS INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION
12/05/2020 16/06/2020 25 hores presencials Veure curs
CURS MICROSOFT EXCEL AVANÇAT MOSS: 77-727
Aplicacions Informàtiques
12/05/2020 18/06/2020 30 hores presencials Veure curs
CURS TELEPRESENCIAL D'AUTOCAD 3D
Amb aquest curs, l'estudiant serà capaç de crear i modificar peces de el programa de dibuix informàtic Autocad en 3D, coneixent els fitxers en tres dimensions i les eines de treball més potents i actuals en els processos de disseny, una vegada que ja disposen nocions bàsiques de modelatge en 2D
11/05/2020 26/06/2020 70 hores telepresencials Veure curs
CURS TELEPRESENCIAL DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ
Formar els estudiants, com a docents de formació capaços d'impartir classes (centres de formació públics i privats), elaborar material i recursos didàctics per a l'ensenyament classes, avaluar les accions d'altres alumnes de formació professional per a l'ocupació i altres accions d'acompanyament i suport a la formació, o dins dels ensenyaments no formals.
11/05/2020 30/09/2020 340 hores telepresencials Veure curs
CURS TELEPTRESENCIAL ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Amb aquest curs, aprendràs a realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, a introduir registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament ja arxivar informació i documentació necessària (mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent)
11/05/2020 30/09/2020 800 hores telepresencials Veure curs
CURS TELEPRESENCIAL GESTIÓ DE MARQUÈTING I COMUNICACIÓ
Aprendre a analitzar i estudiar les oportunitats de mercat; a definir, organitzar, difondre i supervisar accions promocionals i esdeveniments; a realitzar activitats auxiliars d'organització i seguiment a el pla de mitjans, per tal d'establir un pla d'actuació que permeti reforçar la imatge de l'organització i assolir els objectius comercials proposats
11/05/2020 30/09/2020 730 hores telepresencials Veure curs
CURS ANGLÈS A.2.B
Capacitar a l'alumnat per utilitzar l’ idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant en forma oral com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i redactar textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, sobre aspectes bàsics i concrets de temes generals, i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent. Aquest programa formatiu més el A2A que també es sol·licita, proporciona als alumnes la formació i coneixement de la llengua anglesa necessaris per què puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial de nivell A2 del Marc comú Europeu de referència per la llengua.
15/04/2020 29/06/2020 75 hores presencials Veure curs
CURS ANGLÈS B1.B
02/04/2020 16/07/2020 60 hores presencials Veure curs
CURS MONITOR/A LLEURE
28/03/2020 20/06/2020 100 horas presenciales Veure curs
Curs de Certificació Professional: FMEC0110 - Soldadura amb Elèctrode i Revestit i TIG
Soldar per arc elèctric amb elèctrodes revestits, i soldar per arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG), d'acord amb especificacions de procediments de soldadura (WPS), segons uns criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.
23/03/2020 30/09/2020 720 horas presencials Veure curs
CURS MONITOR/A D'ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L'ÀMBIT POLIESPORTIU AMB INSCRIPCIÓ AL ROPEC
L’obtenció del títol de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu, desenvolupat amb l’autorització de l’Escola Catalana de l’Esport, permet l’alta al Registre de Professionals de l’Esport deCatalunya (ROPEC), Aquest registre habilita per a poder treballar, en aplicació de la normativa vigent, com a monitor/a d’activitats poliesportives extraescolars i esportives de lleure, dirigides a infants menors de 18 anys, en centres educatius, AMPA’s, ajuntaments i patronats municipals d’esports, consells esportius, clubs i altres entitats esportives. També habilita per treballar als períodes de vacances escolars en campus, estades i casals esportius.
20/03/2020 19/06/2020 15 horas presenciales Veure curs
Curs de Certificació Professional: COMT0211 - Activitats auxiliars de comerç
Adquirir els coneixements necessaris per a realitzar Activitats auxiliars de comerç
19/03/2020 15/07/2020 340 horas presenciales Veure curs
CERTIFICAT PROFESSIONALITAT - CURS SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES
17/03/2020 30/06/2020 370 horas presenciales Veure curs
CURS CERTIFICAT PROFESSIONAL ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS
09/03/2020 29/07/2020 450 hores presencials Veure curs
CURS OPERACIONS AUXILIAR DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS
24/02/2020 06/07/2020 470 hores presencials Veure curs
CURS DE CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES DE TELEFONIA I INFRAESTRUCTURES DE XARXES LOCALS DE DADES
Instal·lar i mantenir centraletes telefòniques de baixa capacitat amb la seva instal·lació associada, i infraestructures de xarxes locals de dades, cablejades, sense fils i VSAT d'acord a la documentació tècnica, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.
12/02/2020 23/06/2020 420 hores presencials Veure curs
CURS TELEFONISTA/RECEPCIONISTA D'OFICINA
03/02/2020 27/07/2020 585 hores presencials Veure curs
Curs de Certificació Professional: ADGD0308 - Activitats de gestió administrativa
Adquirir els coneixements necessaris per a realitzar Activitats de gestó administrativa.
01/10/2019 05/06/2020 920 horas presencials. Veure curs