CURS MONITOR/A D'ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L'ÀMBIT POLIESPORTIU AMB INSCRIPCIÓ AL ROPEC

Inicio: viernes, 20 de marzo de 2020

Volver a Cursos

Nom


CURS MONITOR/A D'ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EN L'ÀMBIT POLIESPORTIU AMB INSCRIPCIÓ AL ROPEC

Codi


Objectiu


L’obtenció del títol de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu, desenvolupat amb l’autorització de l’Escola Catalana de l’Esport, permet l’alta al Registre de Professionals de l’Esport deCatalunya (ROPEC), Aquest registre habilita per a poder treballar, en aplicació de la normativa vigent, com a monitor/a d’activitats poliesportives extraescolars i esportives de lleure, dirigides a infants menors de 18 anys, en centres educatius, AMPA’s, ajuntaments i patronats municipals d’esports, consells esportius, clubs i altres entitats esportives. També habilita per treballar als períodes de vacances escolars en campus, estades i casals esportius.

Data d'Inici i Finalització


De 20/03/2020 a 19/06/2020

Duració


15 horas presenciales

Organitza


Consell Esportiu del Baix Ebre Consell Comarcal del Baix Ebre Ajuntament de Tortosa Consells Esportius de Catalunya Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

Preu


Depenent de la modalitat del curs i hores

Contingut


CONTINGUTS DEL CURS
Per aconseguir el TÍTOL de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu ésIMPRESCINDIBLE haver superar les següents accions formatives:
** Estar en possessió del BLOC COMÚ de CIATE (*) 15 hores (1) CURS A
* Estar en possessió del BLOC ESPECÍFIC de CIATE en qualsevol d’aquests models 35 hores:
CURS B: - GESTIÓ PETITES ENTITATS ESPORTIVES
- GESTIÓ PETITES ENTITATS ESPORTIVES (PCEE)
* Estar en possessió del BLOC ESPECÍFIC de CIATE en qualsevol d’aquests models (1) 35hores:
CURS C: - JOC I ESPORT EN EDAT ESCOLAR (1)
- DINAMITZADOR DEL PLA EXPERIMENTAL D'ESPORT A L'ESCOLA (1)
- DINAMITZADORS DEL PLA CATALÀ D'ESPORT A L'ESCOLA (1)
* CURS DE PROCEDIMENTS, DE TÈCNIQUES I DE RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS 15 hores CURS D

Per poder realitzar aquest curs és imprescindible haver fet amb anterioritat els blocs anteriors

* Període de PRÀCTIQUES 150 hores o CERTIFICAT RECONEIXEMENT D’EXPERIÈNCIA
(1) aquelles persones que disposin de les següents formacions estaran exemptes de realitzar aquests blocs:

Inscripció general fins divendres 13 de març de 2020
Inscripcions (un cop iniciat el curs) fins set (7) dies naturals abans de l’inici de cada bloc
Més informació i Inscripcions a:
Consell Esportiu del Baix Ebre, C/Barcelona, 152 Tortosa (Consell Comarcal)
www.cebaixebre.cat – 977 510 460 – consell.esportiu@baixebre.cat