CURS TELEPTRESENCIAL ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Inicio: lunes, 11 de mayo de 2020

Volver a Cursos

Nom


CURS TELEPTRESENCIAL ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Codi


Objectiu


Amb aquest curs, aprendràs a realitzar les operacions de la gestió administrativa de la compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, a introduir registres comptables predefinits, prèvia obtenció i processament ja arxivar informació i documentació necessària (mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats, en condicions de seguretat, respecte a la normativa vigent)

Data d'Inici i Finalització


De 11/05/2020 a 30/09/2020

Duració


800 hores telepresencials

Organitza


Centre de Formació ALFA Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social SEPE

Contingut


MF0976_2: Operacions administratives comercials (160 hores).
• UF0349: Atenció a client en el procés comercial. (40 hores)
• UF0350: Gestió administrativa de l'procés comercial. (80 hores)
• UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial. (40 hores)

MF0979_2: Gestió operativa de tresoreria (90 hores)

MF0980_2: Gestió auxiliar de personal (90 hores)

MF0981_2: Registres Comptables (120 hores)
• UF0515: Pla General de Comptabilitat (90 hores)
• UF0516: Aplicacions informàtiques de comptabilitat (30 hores)

MF0973_1: Enregistrament de dades (90 hores)

MF0978_2: Gestió d'arxius (60 hores)

MF0233_2: Ofimàtica (190 hores)
• UF0319: Sistema operatiu, recerca de la informació: Internet / intranet i correu electrònic. (30 hores)
• UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos. (30 hores)
• UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul. (50 hores)
• UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals. (50 hores)
• UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions gràfiques d'informació. (30 hores)

MP0111: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores)

PER INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ A:http://www.alfa-formacion.com/actividades-de-gestion-administrativa/