CURS CERTIFICAT PROFESSIONAL ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Inicio: lunes, 9 de marzo de 2020

Volver a Cursos

Nom


CURS CERTIFICAT PROFESSIONAL ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Data d'Inici i Finalització


De 09/03/2020 a 29/07/2020

Duració


450 hores presencials

Organitza


Fundació Gentis SOC Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Contingut


Certificat de Professionalitat

- Famíliaprofessional:Serveis socio culturals i a la comunitat
- Nivell de qualificació professional: 2

Unitats de competència
1.Preparar i donar suport a les intervencions d’atenció a les persones i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari.
2.Desenvolupar intervencions d’atenció física dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.
3.Desenvolupar intervencions d’atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional.
4.Desenvolupar intervencions d’atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l’àmbit institucional

Calendari
-
Inici teoria: 09/03/2020
-
Fi teoria: 7/07/2020
-
Inici pràctiques: 8/07/2020
- Fi pràctiques: 29/07/2020
- De 09:00h a 14:00h de dilluns a divendres

Requisits d’accés
- Tenir el títol de graduat en educació secundària.
- Tenir un Certificat de Professionalitat de nivell 2, o de nivell 1 de la mateixa família professional.
- Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accéscorresponents i regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

Ocupacions o llocs de treball
- Cuidador/a de minusvàlidsfísics, psíquicsi sensorials
- Cuidador/a de persones dependentsen institucions
- Gericultor/a

Inscripcions:
- novesoportunitats@gentis.org
- Telèfon: 689 600 455

Lloc: Av. La Pau, 178 de Deltebre