CURS ONLINE SEGURETAT INFORMÀTICA I SIGNATURA DIGITAL

Inicio: lunes, 1 de junio de 2020

Volver a Cursos

Nom


CURS ONLINE SEGURETAT INFORMÀTICA I SIGNATURA DIGITAL

Codi


Objectiu


Amb aquest curs, l'alumne podrà aprendre la importància de la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticació i no repudiació com a aspectes principals en la seguretat de la informació.

Data d'Inici i Finalització


De 01/06/2020 a 06/07/2020

Duració


50 hores e-learning

Organitza


Centre Formació ALFA Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social SEPE

Contingut


1. Signatura electrònica / signatura digital.

2. Tipus de certificats:
• Certificats de Servidor (SSL: Capa d'sòcols segur)
• Microsoft Server Gated Cryptography Certificates (Certificats de CGC-una extensió de el protocol SSL)
• Certificats canalitzadors.
• Certificats de correu electrònic.
• Certificats de Valoració de pàgines WEB.
• Certificats de Segell, Data i Hora

3. Sistemes de seguretat a l'empresa.
• Sistemes passius i reactius.
• Suplantació o spoofing:
• SET (Secure Electronic Transaction).
• PGP (Enterprise Security). • SSL (Secure Socket Layout)

Per inscripcions i més informació a:http://www.alfa-formacion.com/seguridad-informatica-y-firma-digital-servicio/